Rozličné březnové počasí


Další srovnávací statistiky, které pro zajímavost poskytujeme. Tentokrát se zaměřujeme na minimální a maximální dosažené teploty v měsíci březnu v Praze s jejich daty výskytu a celkové počty mrazivých a ledových dnů dle našeho měření v několika uplynulých letech, přesněji od roku 2005. Pro úplnost malé vysvětlivky:

Den mrazivý – je den, v němž teplota na daném místě klesne pod bod mrazu. Je jedno, zda se tak stane v noci (nejčastěji) nebo přes den. (při vpádu studeného vzduchu za přechodem fronty)

Den ledový – je den, v němž teploty nevystoupí nad bod mrazu. Pokud je teplota celou noc a den pod bodem mrazu, tj. od 00 do 22h daného dne a poté přijde oteplení (což se může pozvolna projevovat už během například odpoledne, ale stále se jedná o teploty záporné) a teploty vystoupí do 23:59 hodin nad bod mrazu, den již nemůžeme označit za ledový, byť byla teploty téměř po celý den záporná. Jedná se i o den s teplotním maximem na 0.0°C. Rovněž pokud je v noci, tj. krátce po půlnoci daného dne, teplota kladná, poté dojde k ochlazení a teploty již celý den nevystoupí nad 0°C, tedy ani odpoledne při běžně nejvyšší teplotě, den za ledový také označit nemůžeme, za mrazivý ale ano.

Nejvyšší a nejnižší teploty v březnu 2005-2013 dle měření v Praze

Březen 2013 – minimum -9.5°C, maximum 12.8°C

Březen 2012 – minimum -4.4°C, maximum 19.9°C

Březen 2011 – minimum -4.3°C, maximum 18.8°C

Březen 2010 – minimum -9.7°C, maximum 20.6°C

Březen 2009 – minimum -5.2°C, maximum 14.8°C

Březen 2008 – minimum -3.9°C, maximum 18.0°C

Březen 2007 – minimum -0.9°C, maximum 16.8°C

Březen 2006 – minimum -4.4°C, maximum 22.5°C

Březen 2005 – minimum -9.9°C, maximum 18.6°C

Počet ledových a mrazivých dnů v březnu 2005-2013

Březen 2013 – mrazivých 21, ledových 7

Březen 2012 – mrazivé 3, ledových 0

Březen 2011 – mrazivých 13, ledových 0

Březen 2010 – mrazivých 13, ledových 5

Březen 2009 – mrazivých 5, ledových 0

Březen 2008 – mrazivých 10, ledových 0

Březen 2007 – mrazivé 3, ledových 0

Březen 2006 – mrazivých 18, ledové 2

Březen 2005 – mrazivých 18, ledové 2

V březnu nás počasí může “naladit” na jaro či dokonce téměř léto, ale jedná se o první takto teplé dny po zimě s větší sílou slunečního svitu, proto není radno moc odkládat oblečení a už vůbec sedět na zemském povrchu či na lavičkách ve venkovních prostorech. Březen nám může přinést také silné mrazy, počátek března 2005 byl značně mrazivý, mráz podpořilo vyjasnění, neboť mrazivé dny výrazně převažují, ledových dnů mnoho nebylo, odpolední maxima za slunečního svitu vystupovala i více nad nulu, podobně i v roce 2006 či 2011.

Líbí se mi
Líbí se mi Miluji Haha No páni! Nelíbí se Rozzlobený