Co pr článek je

PR článek (název odkazuje na Public relation – vztahy s veřejností) je nástroj marketingové komunikace (tento nástroj je řazen do PR – do Media Relations = do tzv. komunikace s médii). Dříve byly za PR články považovány pouze klasické tiskové zprávy. Tisková zpráva je písemné sdělení obsahující novou informaci, která je následně rozeslána různým médiím. Dnes je pojetí PR článku poněkud širší. Za PR článek je v dnešní době považován i jakýkoliv komerční text (psaný na zakázku) sloužící k ovlivnění veřejnosti navenek.

  • Titulek – je jednou z nejdůležitějších částí naší tiskové zprávy. Měl by být krátký, výstižný a pokud možno obsahovat sloveso. Dejme si vždy práci vymyslet takový titulek, který vystihuje obsah i smysl celé tiskové zprávy.
  • Hlavička – obsahuje název organizace, příp. logo, kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, internetové stránky).
  • Domicil – správná tisková zpráva obsahuje také to, čemu se říká domicil. Je to uvedení data a místa vydání na začátku prvního odstavce.

Při psaní je nutné dodržovat pravidlo Pět W (What? Who? When? Where? Why? (Co? Kdo? Kdy? Kde? Proč?)), systém obrácené pyramidy. Nesmí chybět ani kontakt na kontaktní osobu – především mobil a e-mail. Dává se na konec tiskové zprávy, někdy také do hlavičky. Pod kontaktními údaji se umisťují také stručné informace o organizaci vydávající tiskovou zprávu.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Napsat komentář